För vissa växer visdomständerna ut utan några problem och för andra kan det leda till återkommande besvär. Visdomständerna sitter längst bak i tandraden och kan vara svåråtkomliga, därför kan det vara svårare att hålla rent, varpå infektioner kan uppstå.

Vanliga problem med visdomständerna

Det kan vara svårt att hålla rent runt visdomständerna då de sitter på svåråtkomliga ställen, ett vanligt problem är att det samlas bakterier i tandköttsfickorna och en infektion uppstår. Det kan ömma och att hålla rent blir ännu svårare då tandköttet vanligtvis sväller och täcker tanden. Om infektionen inte avtar och problemet blir värre kan det vara bra att söka hjälp hos en tandklinik.

Om du får någon av dessa problem är det dags att söka hjälp:

  • Du får feber
  • Svårigheter att gapa
  • Svullnad runt tand och kind
  • Smärta i halsen uppstår

Ett annat vanligt problem är att visdomstanden växer snett och skadar tandkronan på tanden bredvid. Det kan bero på att det är ont om plats vid tandraden.

 

Ta bort visdomstand eller inte?

I tonåren undersöks visdomständerna med hjälp av röntgen, då brukar man oftast kunna avgöra om visdomständerna kommer orsaka problem i framtiden och om de behöver tas bort.

Om du gång på gång får besvär med infektioner kan det vara en god ide att prata med din tandhygienist, de kan då se om det är en riskfri borttagning av tanden eller om det är en komplex operation som gör mer skada än nytta. Om du är i 25-årsåldern och inte fått dina visdomständer kan det vara en god idé att prata med din tandläkare för att ta reda på om dem kan ge dig framtida problem och ta beslut om eventuell operation.

Hos äldre personer är oftast tandroten grundad och nerverna kan ta skada vid eventuell operation.

Oftast går det bra att dra ut visdomständer men om tandköttet täcker för mycket av tanden eller tanden växer snett kan en operation behövas. Operationen sker oftast med hjälp av lokalbedövning och

Läs mer: