Det är ett folkhälsoproblem. Det ruckar på självförtroenden. Det hindrar människor från att visa det finaste som finns. Ett riktigt leende. Nu visar ny forskning att en dålig munhälsa även kan leda till livshotande sjukdomar.

Tidigare separerade man på kroppens hälsa och munhälsan. Antagligen visste man inte bättre. I samband med att ny forskning och mer kunskap kommit fram så vet man idag att hela kroppens välmående hör ihop. Kroppens hälsa kan således påverka munhälsan och munhälsan kan påverka kroppen. Men allt för få vet om det.

Vi går därför igenom 5 vanliga hälsoproblem som kan orsakas av en dålig munhälsa.

1. Hjärtproblem

Vår munhälsa påverkar hela kroppens hälsa. En dålig munhälsa tros vara som en katalysator på den inflammation som ligger bakom kärlförändringar. Ett infekterat tandkött ökar således risken att få hjärt- och kärlsjukdomar.

2. Alzheimers

Infektioner i tandköttet som skadar immunförsvaret kan även leda till Alzheimers eftersom att sjukdomen är starkt kopplad till inflammationer.

Mellan 1992 till 2010 genomfördes en omfattande studie med 5 468 medverkande som publicerats i Journal of the American Geriatrics Society.  Genomsnittsåldern var 81 år och när studien inleddes uppvisade ingen av deltagarna tecken på demens, men 18 år senare hade hela 1 145 personer fått diagnosen.

Forskarna tror att bakterier som orsakar inflammationer i tandköttet kan orsaka demenssjukdomar om de når hjärnan – och alzheimerspatienter har i studier visat sig ha fler bakterier av just den typen i hjärnan än friska personer.

3. Diabetes

Nya studier visar att ett inflammerat tandkött kan kopplas till diabetes. I en undersökning visar forskare och tandhygienister vid University of Birmingham School of Dentistry att en dålig munhälsa kan kopplas till allvarliga sjukdomar i resten av kroppen så som diabetes.

Studierna visade bland annat att de vita blodkropparna som hjälper immunförsvaret, fick en mindre genomslagskraft när de rörde sig mot ett infekterat område.

Flera studier från senare år visar också att kroniska inflammationer kan påverka hälsan. Orsaken till det är att infektionen i tandköttet gör så att immunförsvaret kan gå på högvarv, vilket blir skadligt för hela kroppen.

4. Stroke

Munnen är kroppens spegel och idag vet vi att det troligtvis finns ett samband mellan en dålig munhygien och stroke. Den kroniska inflammation och infektion som pågår vid exempelvis tandlossning verkar även öka risken för stroke.

Det här eftersom att de små såren i tandköttsfickorna som är fyllda med bakterier och cytokiner från inflammationen då forsas ut i hela kroppens blodbana och påverkar organ och vävnader.

 

5. Cancer

En dålig munhälsa och tandproblem kan kopplad till HPV-infektioner i munnen. Det är en infektion som ligger bakom de flesta cancerformerna i svalget.

I en studie från USA som 3 500 personer i åldern 30 till 69 år medverkade i så visade det sig att en de med en dålig munhälsa har hela 56 procent högre risk att få HPV-infektion i munnen – medan de med tandköttsproblem hade 51 procents högre risk.

Så tänk nu på att verkligen ta hand om tänderna och munhälsan. Så att du får självförtroendet och leendet som du faktiskt förtjänar!

Läs mer: